Information till utställare

Bra att veta inför festivalen i Göteborg 20-22 mars 2024

Information för dig som är eller vill bli utställare på Seniorfestivalen.

Ladda ner Praktisk information för utställare

Allmänt

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Numera Mässor AB. Bindande avtal inträder det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställning av monteryta om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelse. Ovan villkor gäller fram till 30 dagar före arrangemanget. Vid avbokning därefter gäller 24 timmars avbokningsrätt av beställningen utan debitering. Utställare som önskar annullera sin order eller minska sin monteryta skall skriftligen meddela Mässan.

Vid avbokning mer än 10 dagar efter orderbekräftelse och/eller avtalsundertecknandet debiteras grundavgiften samt följande:

• vid avbokning mer än 4 månader före mässan debiteras 30% av ordersumman
• vid avbokning mer än 2 till 4 månader före mässan debiteras 70% av ordersumman
• vid avbokning mindre än 2 månader före mässan debiteras 100% av ordersumman

Mässan förbehåller sig rätten att disponera avbokad yta efter eget gottfinnande utan någon ersättning till Utställaren.

Betalning
Numera Mässor tar ej emot kontant betalning av fakturor.

Klicka här för att läsa Numera Mässors AB:s fullständiga allmänna villkor.

9 februari – Sista dag att boka annons i Mässmagasinet. Kontakta Patrik patrik.wersall@newsfactory.se

21 februari – Sista dag att ändra ert företagsnamn till utställarlistan i mässtidningen. Kontakta anna.kruse@numeramassor.com med era ändringar eller vid frågor.

21 februari – Sista dag att beställa teknik till montern till ordinarie pris. Kontakta Svenska Mässan.

21 februari – Sista dag att ansöka om höjdbyggnation. Kontakta Svenska Mässan. 

6 mars – Sista dag att tidsboka gods som blir levererat till festivalen eller om ni ankommer i lastbil eller annat fordon som inte kan köra in i p-hus Fokus. Tidsboka via denna länk: http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

11 mars – Sista dag att beställa extra digitala fribiljetter. Kontakta anna.kruse@numeramassor.com

För besökare
Onsdag 20 mars, kl 10.00 – 16.00
Torsdag 21 mars, kl 10.00 – 16.00
Fredag 22 mars, kl 10.00 – 16.00

För utställare
Tisdag 19 mars, kl 10.00 – 20.00 inflytt!
Onsdag 20 mars, kl 07.30 – 17.00
Torsdag 21 mars, kl 09.00 – 17.00
Fredag 22 mars, kl 09.00 – 20.00

Från och med hösten 2023 ingår en utställarförsäkring i grundavgiften. Den innebär att er medverkan är försäkrad via Seniormässor ABs gruppförsäkring som de har via Written Insurance. Läs mer om det https://numeramassor.com/utstallarforsakring/

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på följande sätt:

Svenska Mässan
Mässans gata 6
SE-412 94 Göteborg

Seniorfestivalen 20-22/3
Ert företagsnamn
Kontaktperson hos er (namn och telefonnummer)
Ert monternummer

Ert gods blir levererat till montern enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker enligt Svenska Mässans prislista. Om ni själva önskar att ta emot godset vid leverans till Seniorfestivalen, åligger det er själv att bevaka denna ankomst. Tänk på att ert företag blir debiterade om er transportör ber om truckhjälp.

Alla godsleveranser (även om ni själva kör i lastbil) måste tidsbokas via Svenska Mässans godsmottagning senast 6 mars.

http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

Vid frågor angående gods eller förvaring av tomgods kontakta transport@svenskamassan.se

Gods som anländer lastas av och tas emot vid godsmottagningen. Om gods ankommer före officiell inflyttning ställs godset på lagret, så att byggnation av kommande mässa ej hindras. Kostnaden för detta debiteras utställaren enligt gällande prislista. Om du har möjlighet att samordna dina transporter vid inflyttning kan du undvika extra lager och hanteringskostnader. När utställning är uppbyggd och officiell inflyttning är tillåten, körs lagrat/ankommande gods in i mässhallen.

Ankommande gods måste bokas/föranmälas senast 6 mars på:

http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

Utställarkort
Varje monter berättigar till 1 kort/3 m² och ingår automatisk i er monter utan att ni behöver företa er något. Behöver ni fler kort än ni är berättigade till, debiteras dessa efter festivalen 60 kr ex moms. Det går bra att byta personal under mässdagarna utan extra debitering. Kom då till oss i vår informationsdisk så löser vi det för er. Om du har missat att beställa extra utställarkort så löser vi det på plats i vår informationsdisk. Om ni har stor personalomsättning i montern, +15 pers, vill vi gärna att ni meddelar oss detta i förväg.

OBS! Alla utställarkort hämtas ut av monteransvarig på plats i vår informationsdisk. Under inflytt sitter vi i Servicecenter och från onsdag morgon i huvudentrén. 

Kontakta Anna, anna.kruse@numeramassor.com , 0735-29 09 08 för att beställa fler utställarkort eller vid frågor kring utställarkorten.

Om du har missat att beställa extra utställarkort så löser vi det på plats i vår informationsdisk. 

Ta chansen att bjuda in kunder, samarbetspartners och andra intressenter till er monter. Varje utställande företag får 10 fribiljetter.

Utöver dessa har ni även möjligheten att köpa fler entrébiljetter till rabatterat pris, 50 kr exkl. moms.
Vi fakturerar er, de biljetter som scannas vid entrén, i efterhand.

Extra biljetter beställs, senast den 11 mars, genom att maila antal till anna.kruse@numeramassor.com.

Utställarlounge
Ibland kan det vara skönt att ta en paus, sitta ner, dricka en kopp kaffe och ladda batterierna igen. I utställarloungen som ligger i anslutning till hallen bjuder vi alla utställare på kaffe/te och kaka under alla mässdagar. Välkomna!

Restauranger
På Gothia Towers finns flera mycket populära restauranger. Utställare har möjligheten att köpa lunchkuponger till Svenska Mässans restauranger och caféer. Lunchkupongerna kostar 145 kr/st och beställs hos malin.hallgren@svenskamassan.se, 031-708 81 45.

Restauranger och serveringar inne på Svenska mässan hittar ni här:
http://www.gothiatowers.com/restaurang/

I samband med festivalen kan vi ofta erbjuda rabatterade priser på närliggande hotell för våra utställare.

Gothia Towers:

Det finns ett begränsat antal rum på Gothia Towers, med rabatterade priser för utställare 20 %. 

Boka via denna länk till Gothia Towers hemsida

Denna kod och länk gäller för rum på Hotel Gothia Towers under perioden 18-23 mars 2024

Du kan även kontakta hotellet på 031-750 88 10 eller room@gothiatowers.com och uppge bokningskoden: PROSEN.

Parkering finns i anslutning till Svenska Mässan i parkeringshuset Focus, men det finns flera smidiga parkeringsalternativ i området. Automaterna på plats tar de flesta svenska bensinkort och VISA-kort. Man kan även betala med telefonen. Tänk på att inte lämna värdesaker i bilen!

Det är Göteborgs stad som äger Focus garaget, här kan du hitta alla priser: https://www.parkeringgoteborg.se/besoksomraden/p/p-hus-focus–1710/

Det finns ingen separat utställarparkering.

Vill ni ändra företagsnamnet som visas i utställarlistan på hemsidan samt i Mässmagasinet meddela anna.kruse@numeramassor.com senast 21 februari.

Meddela gärna även om ni har en aktivitet i montern eller exempelvis en tävling.

Monter

Beställning av teknik och interiör gör ni hos vår kontaktperson Malin Hallgren på Svenska Mässans monterservice:

malin.hallgren@svenskamassan.se

Katalog, beställningslista och webb-shop finner du här: https://shop.monterservice.com/sv/Shop/62790-62790/Seniorfestivalen-2024

Sista beställningsdag att beställa teknik innan prishöjning är den 21 februari.  När du skickar in din beställning så gör den så komplett som möjligt! Observera att matta ingår ej i monterhyran utan tas med själv eller beställs via Svenska Mässans Monterservice. Matta måste finnas i montern.

Varje utställare får själv ombesörja övrig byggnation i sin monter eller anlita tjänsterna från Svenska Mässan.

I Svenska Mässans utställarinformation hittar ni allt för att underlätta ert deltagande. Här finner ni det mesta som rör planering och information. Den finner du här:

https://uso.svenskamassan.se/event/page.asp?projectid=62790

Standardhöjden för byggnation är 2,5 meter. Byggnation eller reklam som överskrider denna höjd tillåts endast efter Svenska Mässans godkännande.

Höjdexponering debiteras.

Ansökan görs skriftligt med ritning på byggnationen till Malin Hallgren på Svenska Mässan.

malin.hallgren@svenskamassan.se

För betald monterhyra ingår vita bak- och eventuella skiljeväggar. Väggarna är vitmålade och är 1 meter breda, 2,5 meter höga och ca 3 cm tjocka.

Montrar som är längre än 5 meter, eller har en fristående vägg, behöver stabiliseras med stödväggar som sticker ut i montern. För mer information eller frågor kring stödväggarnas placering, vänligen kontakta Svenska Mässans monterservice.

malin.hallgren@svenskamassan.se

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du gör ingrepp på väggen såsom målar den eller skruvhål, kontakta Svenska Mässan för exakta regler.

Ditt monternummer hittar du i vårt mejlutskick som går ut i januari eller samma vecka som du lägger din order. Behöver du hjälp? Kontakta Projektkoordinator Anna Kruse, 0735-29 09 08, anna.kruse@numeramassor.com

Städning ingår kvällen före festivalen samt efter festivalens slut, men ej under pågående festival. OBS! I slutstäd ingår inte bortforsling av kvarlämnat gods, tomgods och övrigt. 

Monterstädning för hela perioden kan beställas via Service Center på Svenska Mässan.

Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Containrar finns placerade utanför mässhallen. Det är monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i dessa. Kvarlämnat material bortforslas på utställarens bekostnad.

Vid andra frågor rörande avfall, vänligen kontakta Svenska Mässan.

Inflyttning

Inflyttningstider

Tisdag 19 mars 10.00 – 20.00

Välkommen till Entré 1 Focus F (utställarentré).

Om du ankommer i personbil – använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum. På plan 2 finns en gångbro rakt över till Svenska Mässan där ni direkt ser Entré 1 till höger. Du kan köra vagnar o dyl över gångbron till Entré 1. Observera att huvudentrén (Entré 5) mot Korsvägen är stängd under inflytt. Lastvagnar finns att låna inne i mässhallen.

Om ni ankommer i lastbil och vill lasta av skrymmande gods via Svenska Mässans godsintag, måste ni föranmäla er ankomst. http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

Kontakta transport och logistik på Svenska Mässan vid frågor rörande inflytt. transport@svenskamassan.se

OBS! Under in– och utflyttning klassas mässhallen som en byggarbetsplats. Barn under 18 år och hundar får därför INTE vistas i mässhallen.

Här kan du ladda ner en karta över området kring Svenska Mässan. Du ser även entré för inflytt utmarkerad.

Karta parkering

Utflyttning

Respektera våra besökare – era kunder!
Montern ska vara bemannad till klockan 16.00. Vagnar får inte tas in i hallen innan kl. 16.00. Ingen nedmontering av montern får påbörjas före fredag 22 mars kl 16.00.

Fredag 22 mars, kl 16.00- 21.00

Under utflytten är det enbart Entré 1 som är öppen. Det finns lastvagnar i mässhallen man kan låna för att transportera sitt gods direkt till p-hus via entré 1. Om ni har skrymmande gods eller ankommer i lastbil måste ni använda er av Svenska Mässans godsintag, ankomst/avresa måste då föranmälas till gods och transport.

Under de första utflyttningstimmarna transporteras tomgods in i hallarna. Därefter släpps bilar upp på lastgården.

OBS! Under in– och utflyttning klassas mässhallen som en byggarbetsplats. Barn under 18 år och hundar får EJ vistas i mässhallen.

Mässmagasinet

Mässmagasinet har ett mycket högt läsvärde för alla besökare på Seniorfestivalen med distribution i såväl Göteborgs-Postens huvudtidning som till alla GP:s digitala prenumeranter. Magasinet utkommer helgen den 16-17 mars. Den delas också ut kostnadsfritt på mässan.

Mässmagasinet innehåller bl a utställarförteckning, program och hallskiss. Vi kompletterar innehållet med intressanta nyheter från mässan och artiklar med olika inriktning.

Mässmagasinet görs i samarbete med Newsfactory Media Group.

Läs mer här.

Om ni vill annonsera i Mässmagasinet ber vi dig kontakta

PATRIK WERSÄLL

Tel: +46 0735-36 60 76
E-post: patrik.wersall@newsfactory.se

Om du vill annonsera i Mässmagasinet ber vi dig kontakta

PATRIK WERSÄLL

Tel: +46 0735-36 60 76
E-post: patrik.wersall@newsfactory.se

Läs mer här.

Ladda ner senaste versionen HALLSKISS som .pdf

Vill du ställa ut på någon av Seniorfestivalerna?

Är du intresserad av en monter på någon av våra Seniorfestivaler? Klicka här och fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig inom kort med förslag på monter.

Fyll i intresseanmälan och läs mer här

Beställ utställarkort och digitala fribiljetter

I informationen ovan kan du som utställare läsa vad som gäller kring utställarkort och digitala fribiljetter. Maila Anna Kruse och gör din beställning.

Klicka här för att maila Anna

Kontakta oss

Projektledare

Leon Giannaridis

leon.giannaridis@numeramassor.com

0708-38 78 08

Projektsäljare

Peter Gillemo

peter.gillemo@numeramassor.com

0735-00 81 98

Projektkoordinator

Anna Kruse

anna.kruse@numeramassor.com

0735-29 09 08